Mosty

Výstavba mostov je súčasťou všetkých líniových stavieb, či sa jedná o výstavbu diaľníc (D1, D3), rýchlostných ciest (R1, R2), alebo aj rekonštrukcie koľajníc na železničné koridory pre rýchlosť 160 km/h. Spoločnosť GEOKOD, ako špecialista na vysoko presné merania, vytyčovania a kontroly je súčasťou pri výstavbe týchto mostov. Počas svojej viac ako 20 ročnej histórie sa úspešne zúčastnila pri výstavbe desiatkách mostných konštrukcii. Okrem tejto činnosti robí aj vysokošpecializovaný monitoring bratislavských mostov na báze optických vlákien, ďalej rôzne geotechnické monitoringy svahov, mostných konštrrukcii a príslušných ciest.