Služby

Ako to robíme?

Zákazník na prvom mieste

Firma GEOKOD, s.r.o. vždy poskytuje svojim klientom KVALITU, FLEXIBILITU A PRESNOSŤ. Vznikla v apríli 1997 združením dovtedy samostatne podnikajúcich fyzických osôb. Hlavným predmetom jej činnosti sú geodetické práce, realizované v oblasti investičnej výstavby, špeciálnej inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľností.

Teritoriálne vykonávame geodetické činnosti na celom území Slovenskej republiky. Firma disponuje modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej uplatňuje najnovšie geodetické technológie a vyhodnocovacie postupy.

Realizované vybrané geodetické a kartografické činnosti (§ 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov.

SLUŽBY

Robíme viac ako profesiu, robíme srdcom