EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja

PODPORA INOVÁCIÍ V SPOLOČNOSTI GEO-KOD, S.R.O.

Predmetom predkladaného projektu je obstaranie hardvérového a softvérového vybavenia a s tým spojené aj dôležité zaškolenie zamestnancov naň. Cieľom predkladaného projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti GEO-KOD, s. r. o., posilniť existujúce a nadviazať nové obchodné partnerstvá prostredníctvom inovácie procesu a inovácie produktu. Inovácia výrobného procesu bude zodpovedať vysokému stupňu inovačnej stupnice, keďže v podmienkach SR sa v súčasnosti nenachádza firma, ktorá by disponovala takýmto hardvérovým a softvérovým vybavením,