Projektovanie pozemkových úprav

Pozemkové úpravy sú jediným efektívnym  nástrojom na riešenie katastrofálnej rozdrobenosti slovenského pozemkového vlastníctva a kľúčovým nástrojom na vyriešenie problémov slovenského poľnohospodárstva s tým spojených súvisiacích problémov ako napríklad vytvorenie podmienok pre uzatváranie korektných nájomných vzťahov na pôdu a podmienok pre výber daní z nehnuteľností. Spoločnosť GEOKOD vykonáva jednoduché pozemkové úpravy vo Váhovciach, v Jelke, Sládkovičove, Rusovciach ale aj v Topoľčiankách a Horných Salibách.