Železnice

Už viac ako dve desaťročia je úprava koľajníc na vyššie rýchlosti a medzinárodné štandardy prioritou pre Železnice Slovenskej republiky. Postupne sa pripravovali a realizovali projekty zrýchľovania koľajníc z Bratislavy do Košíc na 160 kilometrov za hodinu. Pre spoločnosť GEOKOD sú práce pri týchto rekonštrukciách železníc kľúčovými zákazkami vo všetkých fázach od projekcie až po realizácie. Nezanedbateľný fakt, ktorý dokazuje, že firma GEOKOD je dôležitý partner je ten, že okrem nepostaveného uzla Žilina a úseku Šenkvice – Cífer bola na všetkých ostatných stavbách (stavebných úsekoch) v pozícii Hlavného geodeta stavby. Okrem toho sa podieľa aj na ďalších prácach pre železnice ako napríklad rekonštrukcie staníc (Bratislava hlavná stanica, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Trnava a ďalšie), prípravou špeciálnych máp pre projektovú dokumentáciu, elektrifikáciu, železničné koridory, prekladiská a prepravné terminály. Spoločnosť GEOKOD sa zúčastňuje aj ako partner pre výstavbu a rekonštrukcie električkových tratí a koľajovej dopravy doma a v zahraničí.